Genesis

9. Vruchtbaar

Dit is deel 10 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Genesis 5:3-4 1672: het Rampjaar. Dit jaartal heb je wellicht moeten leren op …