1 Koningen

These are the days of Elijah (5)

Dit is deel 5 van 6 in de serie Elia

Achab verkocht zijn ziel aan de Baäl en Asjera, onder invloed van zijn vrouw Izebel. Daarmee wordt de satan heer en meester over het land van het tienstammenrijk – het land van JHWH. En zijn bolwerken worden weer opgericht. Zoals Jericho. 34 In zijn dagen bouwde Hiël uit Bethel Jericho …