Leerhuis (audio)

Parasjat Bamidbar: Orde in de chaos. Aan de hand van dit thema bespreekt Anco van Moolenbroek drie vragen: Wie ben je? Wat is je plaats? Wat is je taak? Luister…

Tazria en Metzora

21 april 2018
Een dag van een goede boodschap! Een reiniging kan alleen vervuld worden voor het aangezicht van de Aanwezige. Maar waarom duurt de periode van reiniging van de moeder twee keer…
Zes werken om te doen als we de tijd van Elijah verstaan. These are the days of Elijah!

Tetzave

23 februari 2018
De schoonheid van heiligheid In Parasha Tetzaveh geeft Mozes - al wordt zijn naam niet genoemd - instructies voor het vervaardigen van de kleiding van de hogepriester. Het centrale thema…

Beshalach (uitgaan)

26 januari 2018
Vijf en zes lessen in de woestijn Waarom moesten de Israëlieten een omweg maken naar het beloofde land? Omdat al wat geboren wordt, eerst moet leren hoe het in het…
These are the days of Elijah. Waarom verschijnt de profeet Elia ten tijde van Achab? Naast Mozes is hij de meest belangrijke profeet in het OT. Hoe zagen zijn dagen…

Vayechi (En hij leeft)

30 december 2017
De parasja voor deze shabat bestaat uit: Gen. 47:28-50:26 1 Kon. 2:1-12 Joh. 13:1-19 Een Leerhuis voor de jaarwisseling: Oud en nieuw met Jozef. De parasja heet 'En hij leeft'.…

Vayishlach (en hij zendt)

30 november 2017
Waarom wachtte Jakob bewust op zijn broer, op Ezau? Wie was de man die met Jakob worstelde en waarom vroeg Jakob aan de man om hem te zegenen? Was de…

Vayeira (En Hij verscheen)

4 november 2017
En de Eeuwige laat Zich zien. Wat kwam de Ene bij Abraham doen? We leren het uit de parasja Vayeira. Alles in deze parasja is gericht op het verschijnen van…

Soekot (Loofhuttenfeest)

5 oktober 2017
Het Loofhuttenfeest is het laatste van de Bijbelse feesten dat gevierd wordt. Wat is de betekenis en welke lessen kunnen we ervan leren. Luister het Leerhuis Radio Israël.
1 2