Timotheüs

Een betrouwbare Boodschap (1)

Oefen uzelf in de godsvrucht 1 Timotheüs 4 : 7 God is waar; God is betrouwbaar; Anders is Hij geen God. Daarom is Zijn Woord ook betrouwbaar. In de laatste maanden van zijn leven schreef Paulus brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheüs (1 Timotheus 1:2). Hij gaf hem belangrijke opdrachten. …