Markus

9. Jezus gedoopt met water

Dit is deel 9 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

9 En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. Markus 1 Dan gebeurt het ook echt. Johannes verkondigde het al: na mij komt Hij! Jezus komt van Nazareth. Dat ligt in Galilea, in het noorden van Israël. …