Vayeira (En Hij verscheen)
4 november 2017

Vayeira (En Hij verscheen)

Passage: Genesis 18
Dienstsoort:

En de Eeuwige laat Zich zien. Wat kwam de Ene bij Abraham doen? We leren het uit de parasja Vayeira. Alles in deze parasja is gericht op het verschijnen van de beloofde zoon van Abraham en Sarah. En in Yitchak zien we de beloofde Zoon van God. Want in Abrahams Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend zijn. In dit leerhuis bespreekt Anco van Moolenbroek de parasja Vayeira aan de hand van het thema “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.”

Download bestanden Noten