Tetzave
23 februari 2018

Tetzave

Passage: Exodus 27-31
Dienstsoort:
De schoonheid van heiligheid
In Parasha Tetzaveh geeft Mozes - al wordt zijn naam niet genoemd - instructies voor het vervaardigen van de kleiding van de hogepriester. Het centrale thema van de Mishkan - de tent van ontmoeting - is bedekking. Dankzij de bedekking kan de heiligheid van JHWH wonen bij Zijn volk. Wie zonden bedekt, zoekt liefde, zegt het Spreukenboek. Daarom blinkt alles wat gemaakt wordt uit in schoonheid. Het is de schoonheid van de heiligheid. Dat thema staat centraal in het Leerhuis van deze week: heiligheid, schoonheid, en wijs van hart. Zij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.