Blog
Genesis

22. Krachtig

Dit is deel 23 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach, en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is. En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; …

Read More
Genesis

21. In goede ouderdom

Dit is deel 22 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech. En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf. Genesis 5 : 25-27 Veel gezegden komen uit de Bijbel. ‘Zo oud als Methusalem’. En weet …

Read More
Genesis

20. Genieten met God

Dit is deel 21 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Genesis 5 : 21-24 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat …

Read More
Genesis

19. Spreken namens God

Dit is deel 20 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en …

Read More
Genesis

18. Luisteren naar God

Dit is deel 19 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Genesis 5 : …

Read More
Genesis

17. Wandelen met God

Dit is deel 18 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Genesis 5 : …

Read More
Genesis

16. Hemelse afkomst

Dit is deel 17 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch. En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf. Genesis 5 : 18-20 Waar kom je vandaan? Wat is jouw afkomst? Wie de berg af …

Read More
Genesis

15. Uitzicht!

Dit is deel 16 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Mahalaleël leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Jered. En Mahalaleël leefde, nadat hij Jered verwekt had, achthonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Mahalaleël waren achthonderdvijfennegentig jaar; en hij stierf. Genesis 5 : 15-17 Tot aan die dag wil ik weten wie U bent. Wil ik …

Read More
Genesis

14. Nestelen

Dit is deel 15 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Kenan leefde zeventig jaar, en verwekte Mahalaleël. En Kenan leefde, nadat hij Mahalaleël verwekt had, achthonderdveertig jaar; En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Kenan waren negenhonderdtien jaar; en hij stierf. Genesis 5 : 6-12 En ze leefden nog lang en gelukkig!? In sprookjes wel, maar in …

Read More
Genesis

13. Zwakkeling

Dit is deel 14 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Enos leefde negentig jaar, en verwekte Kenan. En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderdvijftien jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Enos waren negenhonderdvijf jaar; en hij stierf. Genesis 5 : 6-12 Wat een zwakkeling. Zo kijken we op iemand neer die geen sterke …

Read More