Blog
Genesis

Izak, de ezel en het hout

Dit is deel 2 van 5 in de serie De ezel

En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van …

Read More
Genesis

Ismaël, de woudezel

Dit is deel 1 van 5 in de serie De ezel

En hij zal zijn een wilde ezel van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Genesis 16 : 12 Iemand een ezel noemen, is niet echt een compliment. Toch kan een dier een voorbeeld …

Read More
Genesis

30. Noachs dagen – Gods tijd

Dit is deel 31 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat …

Read More
Genesis

29. Noachs geloof

Dit is deel 30 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die …

Read More
Genesis

28. Gods genade

Dit is deel 29 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in …

Read More
Genesis

27. Gods berouw

Dit is deel 28 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in …

Read More
Genesis

26. Reusachtig

Dit is deel 27 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. Genesis 6 : 4 Ellert & Brammert is een bekend …

Read More
Genesis

25. Twisten

Dit is deel 26 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. Genesis 6 : 3 Twisten is een woord dat we niet zo vaak gebruiken. Twisten is niet zomaar ruzie maken. Nee, twisten gaat over …

Read More
Genesis

24. Godenzonen

Dit is deel 25 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Genesis 6 : 1-2 “In talrijke …

Read More
Genesis

23. Troost

Dit is deel 24 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafeth. Genesis 5 : 32 Wie hard werkt, heeft behoefte aan rust. Wie verdriet heeft, heeft behoefte aan troost. Lamech weet dat ook. Hij ervaart aan den lijve hoeveel moeite het kost om wat te bereiken in zijn leven. …

Read More