Blog
Timotheüs

De kracht van de Boodschap

U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 2 Timotheüs 2 : 1 Dynamiet is springstof dat gebruikt wordt om rotsen op te blazen. Wat een kracht schuilt er in een klein beetje dynamiet! Net zoveel kracht schuilt er in genade. Het Griekse woord …

Read More
Timotheüs

Een betrouwbare Boodschap (1)

Oefen uzelf in de godsvrucht 1 Timotheüs 4 : 7 God is waar; God is betrouwbaar; Anders is Hij geen God. Daarom is Zijn Woord ook betrouwbaar. In de laatste maanden van zijn leven schreef Paulus brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheüs (1 Timotheus 1:2). Hij gaf hem belangrijke opdrachten. …

Read More
Markus

Bethsaïda’s blinde ziet bomen (5)

En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte. En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg …

Read More
Markus

Bethsaïda’s blinde ziet bomen (4)

En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte. En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg …

Read More
Markus

Bethsaïda’s blinde ziet bomen (3)

En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte. En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg …

Read More
Markus

Bethsaïda’s blinde ziet bomen (2)

En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte. En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg …

Read More
Markus

Bethsaïda’s blinde ziet bomen (1)

En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte. En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg …

Read More
Lukas

De Heiland, rijdend op een ezelsveulen

Dit is deel 5 van 5 in de serie De ezel

Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Zacharia 9 : 9 De Heer heeft het nodig. Lucas 19 : 34 …

Read More
Exodus

De geloste ezel

Dit is deel 4 van 5 in de serie De ezel

Het zal gebeuren, als de HEERE u in het land van de Kanaänieten gebracht heeft, zoals Hij u en uw vaderen gezworen heeft, en Hij het u gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent, aan de HEERE zult afstaan. Ook alles wat [de baarmoeder] opent van de dracht …

Read More
Exodus

Mozes, op weg met de ezel

Dit is deel 3 van 5 in de serie De ezel

Toen ging Mozes weg en keerde terug naar zijn schoonvader Jether. En hij zei tegen hem: Laat mij toch gaan om terug te keren naar mijn broeders, die in Egypte zijn, om te zien of zij nog leven. En Jethro zei tegen Mozes: Ga in vrede. Ook zei de HEERE …

Read More