Blog
Exodus

Licht & Leiding

De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Exodus 13 : 21 Ordelijk waren de Israëlieten Egypteland uitgetrokken (Exodus 12:51; 13:18). De sterke …

Read More
Timotheüs

In de wolken!

Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. 1 Timotheüs 6 : 16 Waar woont God? Het standaard antwoord is: in de hemel. En dan weten we het niet …

Read More
Mattheüs

Veertien

Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten. Mattheus 1 : 17 Als de Bijbel zo nadrukkelijk (drie keer!) het getal veertien in de stamboom van de …

Read More
Esther

Dertien

In de twaalfde maand, dat is de maand Adar, op de dertiende dag ervan, toen het moment gekomen was om het woord van de koning en zijn wet uit te voeren, op de dag waarop de vijanden van de Joden hoopten hen in hun macht te krijgen, gebeurde het omgekeerde, …

Read More
Mattheüs

Twaalf

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Mattheüs 10 : 1 Jij bent twaalf jaar geweest. Hoog tijd om leiding te gaan geven! Waarschijnlijk vind je dit …

Read More
Exodus

Elf

Ook moet u kleden van geitenhaar maken voor een tent over de tabernakel: elf tentkleden moet u daarvan maken. De lengte van één tentkleed moet dertig el zijn, en de breedte van het tentkleed vier el: de elf tentkleden moeten eenzelfde afmeting hebben. En u moet vijf van de tentkleden …

Read More
Genesis

Tien

In het begin schiep God… En God zei:… Genesis 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes 1 : 1 Als je een tien hebt voor je toets, dan heb je alles goed. Volledig. Met tien woorden maakte God …

Read More
Lukas

Negen

Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Lukas 17 : 17 De negende letter van het Hebreeuwse alfabet is de tet. Het is de minst voorkomende letter in de Torah, maar de eerste keer dat deze letter verschijnt, is wel een …

Read More
1 Petrus

Acht

En Abraham besneed zijn zoon Izak, toen die acht dagen oud was, zoals God hem geboden had. Genesis 21 : 4 namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat …

Read More
Genesis

Zeven

Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het …

Read More